To już potrafię 3: Ćwiczenia utrwalająco - sprawdzające

(Numer magazynowy: 1439)
To już potrafię 3: Ćwiczenia utrwalająco - sprawdzające
 
Cena: 13.59 zł z VAT
Zaoszczędzisz: 15%!
Cena po zniżce: 11 zł
Cena po zniżce: 11.55 zł z VAT
 

Książeczki To już potrafię przeznaczone są dla dzieci w wieku młodszym szkolnym. Zawierają bogaty i uporządkowany materiał utrwalająco-sprawdzający, który obejmuje zagadnienia: matematyczne, środowiska społeczno- przyrodniczego, kształcenia językowego, oparte na założeniach programowych nauczania zintegrowanego.

Poznawanie, opanowanie i utrwalanie materiału z zakresu trzech przedmiotów daje możliwość osiągania przez dzieci coraz wyższego stopnia samodzielności, myślenia, rozumowania i sprawności działania, co służyć może bezpośrednio rozbudzeniu ich zainteresowań poznawczych i kształtowaniu pozytywnej motywacji uczenia się.

To już potrafię cz. 3

zagadnienia z matematyki:

obrazowe przedstawienie działań matematycznych: dodawania i mnożenia,
mnożenie jako suma jednakowych składników,
obliczanie brakującego składnika, odjemnej, czynnika i dzielnika,
doskonalenie działań matematycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenia i dzielenia,
obliczanie obwodu prostokąta lub brakującego boku,
zadania tekstowe,
działania z niewiadomą,
działania matematyczne z wykorzystaniem znaków: >,=,<,


zagadnienia ze środowiska społeczno-przyrodniczego:

wiadomości dotyczące historii Polski, tradycji, symboli narodowych, wybitnych Polaków,
warzywa uprawiane w ogrodzie,
pory roku w przysłowiach ludowych,
zagadki dotyczące zawodów,
rozpoznawanie owoców,
znajomość podstawowych znaków drogowych,

 

zagadnienia z języka polskiego:

czytanie tekstu ze zrozumieniem: pojedynczych zdań, przysłów, zagadek i tekstów literackich znanych autorów: J. Brzechwy, A. Fredry, J. Tuwima,
uzupełnianie tekstu brakującymi wyrazami wynikającymi z kontekstu i logicznego następstwa zdarzeń,
uogólnianie różnych pojęć, określanie ich wspólnym słowem, np.: mały, wielki, średni, to wielkości,
analiza i synteza słuchowa wyrazów,
rozwój słuchu fonematycznego,
ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z niewymiennymi: rz, ż, ó, u, ch, h,
ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z zakończeniami: arz, aż, uje,
ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z wymiennymi: rz, ż, ó, u,
dobieranie zakończeń zdań na zasadzie rymu lub logicznego następstwa zdarzeń,
rozpoznawanie części mowy: rzeczowników, przymiotników, czasowników,
określanie pytań, na które odpowiadają: rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki,
określani liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników,
pisownia wyrazów ze spółgłoskami na końcu, np. lew bo lwy.

 

Następne informacje

Termin realizacji:  2-14
« Wstecz
 

Fotogaleria - To już potrafię 3: Ćwiczenia utrwalająco - sprawdzające

 

Komentarze - To już potrafię 3: Ćwiczenia utrwalająco - sprawdzające

- Nie ma żadnych komentarzy -