To już potrafię 4: Ćwiczenia utrwalająco - sprawdzające

(Numer magazynowy: 1440)
To już potrafię 4: Ćwiczenia utrwalająco - sprawdzające
 
Cena: 12.94 zł z VAT
Zaoszczędzisz: 15%!
Cena po zniżce: 11 zł z VAT
 

Czwarta książeczka z serii To już potrafię przeznaczona jest dla dzieci w klasach II-III; zawiera bogaty i uporządkowany materiał utrwalająco – sprawdzający, oparty na założeniach programowych nauczania zintegrowanego, który obejmuje:


zagadnienia matematyczne: 


dodawanie i odejmowanie w zakresie 100,
mnożenie i dzielenie w zakresie 50,
kolejność wykonywania działań,
zadania tekstowe,
quiz matematyczny;


zagadnienia środowiska społeczno – przyrodniczego: 
wyróżnianie części rośliny,
rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach,
odczytywanie nazw miesięcy w systemie rzymskim,
odczytywanie wskazań zegara,
quiz przyrodniczy;


zagadnienia związane z kształceniem językowym: 


ćwiczenie poprawności pisowni wyrazów z: u, ó i spółgłoskami miękkimi,
poługiwanie się ze zrozumieniem pojęciami związanymi ze strukturą i funkcja teatru,
wyróżnianie rzeczowników, przymiotników i czasowników,
przysłowia ludowe: wiosna, lato,
uzupełnianie tekstu-czytanie ze zrozumieniem,
łączenie rzeczowników z przymiotnikami,
quiz czytelniczy.


Poznawanie, opanowanie i utrwalanie materiału z zakresu trzech przedmiotów daje możliwość osiągania przez dzieci coraz wyższego stopnia samodzielności, myślenia, rozumowania i sprawności działania, co służyć może bezpośrednio rozbudzaniu ich zainteresowań poznawczych i kształtowaniu pozytywnej motywacji uczenia się.
 

 

Następne informacje

Termin realizacji:  2-14
« Wstecz
 

Komentarze - To już potrafię 4: Ćwiczenia utrwalająco - sprawdzające

- Nie ma żadnych komentarzy -