Język polski

 

Alfabet, podział głosek, podział…

Cena:  36 zł z VAT
 

Części mowy

Cena:  36 zł z VAT
 

Części zdania

Cena:  36 zł z VAT
 

Kropka, dwukropek, wielokropek

Cena:  36 zł z VAT
 

Odmiana czasownika, nieosobowe fo…

Cena:  36 zł z VAT
 

Pisownia wielką i małą literą

Cena:  36 zł z VAT
 

Pisownia wyrazów z "ch"…

Cena:  36 zł z VAT
 

Pisownia wyrazów z "u"…

Cena:  36 zł z VAT
 

Pisownia wyrazów z "rz"…

Cena:  36 zł z VAT
 

Pisownia z cząstką "by"

Cena:  36 zł z VAT
 

Pisownia z partykułą "nie&qu…

Cena:  36 zł z VAT
 

Podział wypowiedzeń, rodzaje zdań

Cena:  36 zł z VAT
 

Podział zaimków, odmiana zaimków

Cena:  36 zł z VAT
 

Przecinek

Cena:  36 zł z VAT
 

Rodzaje dopełnień, rodzaje okolic…

Cena:  36 zł z VAT
 

Rodzaje i źródła zapożyczeń

Cena:  36 zł z VAT
 

Stopniowanie przymiotników, licze…

Cena:  36 zł z VAT
 

Średnik, cudzysłó, nawias ...

Cena:  36 zł z VAT
 

Tworzenie wyrazów pochodnych, rod…

Cena:  36 zł z VAT